Afstuderen

Van september 2006 tot en met februari 2007 heb ik stage gelopen bij Veilig Verkeer Nederland te Huizen. Deze stage was onderdeel van mijn afstuderen. Als campagneleider heb ik gewerkt aan de voorbereidingen en uitvoering van een nieuwe digitale media campagne voor de introductie van een sorry-gebaar in het verkeer. Deze campagne bevordert het respect, de tolerantie en de vergevingsgezindheid tussen weggebruikers en draagt zo bij aan een veiliger verkeer. Bij de uitvoering van campagne werd gebruik gemaakt van virale marketing en cross media.

Kijk op www.sorrygebaar.nl voor meer informatie.

Het sorry-gebaar

Sorry-gebaar

Voorafgaand onderzoek

Samen met twee andere studenten Digitale Communicatie en een groep van vier studenten Communicatiemanagement heb ik vanaf februari tot en met juli 2006 onderzoek uitgevoerd naar de invoering van een positief gebaar voor in het verkeer; een gebaar om sorry te zeggen.

De website www.sorrygebaar.nl werd geopend en mensen konden een stem uitbrengen op hun favoriete sorry-gebaar uit een voorselectie van vier. Het project kreeg in mei de aandacht van diverse media en in twee weken tijd hadden er zo'n 25.000 mensen gestemd. Ongeveer 70% van alle mensen koos voor het openhandgebaar. Dit gebaar is vervolgens ingezet voor een nieuwe campagne van Veilig Verkeer Nederland.

Veilig Verkeer Nederland

Veilig Verkeer Nederland

Positieve aanpak campagne

Het koppelen van een positieve belevenis aan een merk of product is in de marketing al zeer succesvol gebleken om gedrag te beïnvloeden. Als het gaat om het verbeteren van verkeersveiligheid dan kan deze beleveniscommunicatie ook worden ingezet. Zeker omdat het merendeel van het dagelijks verkeersgedrag van weggebruikers automatisch is.

Wanneer een weggebruiker een fout begaat en een ander daar hinder van ondervindt, dan treden bij beide weggebruikers negatieve gevoelens op. Communiceren met elkaar is alleen heel moeilijk vanuit een rijdend voertuig. In deze situatie kan het sorry-gebaar worden ingezet. De weggebruiker die de fout begaat kan zijn excuses aanbieden en speelt daarmee in op de hoffelijkheid, tolerantie en vergevingsgezindheid van de ander.

Bookmark and Share