Management

Binnen de Digitale Communicatie gaat mijn interesse uit naar het management vlak. Ik heb me hierin verdiept door naast het normale curriculum tijdens de opleiding ook extra modulen hierover te volgen. Onderwerpen als kennismanagement, veranderingsmanagement en informatiebeveiliging worden dan ook in groeiende mate toegepast en op gereflecteerd binnen organisaties. Hier staan enkele voorbeelden.

Kennismanagement

Agrarische Kennisinfrastructuren

Agrarische Kennisinfrastructuren

De economische en ecologische toestand van de provincie Zeeland is een recent en alarmerend probleem in Nederland.

In opdracht van Onderwijsgroep Edudelta is onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden voor kenniscirculatie tussen het onderwijs en het bedrijfsleven, om afvloeiing van de regio zuidwest Nederland tegen te gaan.

Veranderingsmanagement

Lerende Organisaties

Lerende Organisaties

"Loopt onze organisatie voldoende voorop in de ontwikkelingen?"

Dat is een vraagstuk waar veel hedendaagse organisaties mee kampen. Het lerend vermogen is voor die organisaties een kernbekwaamheid die ook op langere termijn een duurzaam concurrentievoordeel oplevert.

Informatiebeveiliging

Informatiebeveiliging onder controle

Informatiebeveiliging onder controle

Informatiesystemen vormen het zenuwstelsel van onze samenleving. Zonder deze informatiesystemen zouden de meeste organisaties zelfs niet kunnen functioneren. Het gebruik hiervan is echter niet zonder risico's. Informatietechnologie is immers vatbaar voor velerlei bedreigingen.