Digitale Communicatie

Op 19 juli 2007 heb ik de opleiding Digitale Communicatie afgerond. Dit is een vierjarige HBO-opleiding aan de Hogeschool Utrecht op het gebied van het ontwerpen, bouwen en implementeren van communicatiesystemen die bedoeld zijn om interactie met specifieke gebruikers en/of doelgroepen tot stand te brengen of te optimaliseren. Met communicatiesysteem wordt bedoeld een mediumproduct of een medium, digitaal en interactief van aard, dat ingezet wordt voor communicatiedoeleinden.

Profiel afgestudeerde

De afgestudeerde van de Academie voor Digitale Communicatie speelt een rol in het hele traject bij de inzet van een communicatiesysteem. Daarbij hoort het beleid, ontwerp, ontwikkeling, implementatie en evaluatie van het systeem.

In dit traject staan niet de systemen en het functioneren ervan staan centraal, maar vooral de wensen van gebruikers en om daar vervolgens aan te voldoen in het gerealiseerde ontwerp en/of systeem. Kenmerkend daarbij is dat afgestudeerden kennis en vaardigheden op technische, sociaal/communicatieve en economisch/organisatorische terreinen kunnen combineren en integreren.

Afstudeerrichting communicatiesystemen

In de hoofdfase biedt de Academie voor Digitale Communicatie studenten de mogelijkheid om zich te specialiseren in een afstudeerrichting. Bij de afstudeerrichting Communicatiesystemen wordt de nadruk gelegd op probleemsignalering, beleidsontwikkeling en evaluatie van het systeem. Het beroepsprofiel van een afgestudeerde student kenmerkt zich door zijn generalistische en intermediaire rol.